Valis M

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti krompirjevi plesni

Go to Top