Metric

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju