Savvy

Selektivni sulfonilsečninski herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu