Mildicut

Preventivni sistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte in za zatiranje bele rje križnic na hrenu

Cymbal

Lokalno sistemični in translaminarni fungicid s kurativnim delovanjem proti krompirjevi plesni in peronospori vinske trte

Beloukha

Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za sušenje krompirjeve cime ter v vinski trti za zatiranje enoletnega travnega in širokolistnega plevela in mladic, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte

Go to Top