Angelus

Talni herbicid z rezidualnim učinkom

Aktivna snov klomazon 360 g/l
Formulacija kapsulirana suspenzija (CS)
Registracija U34330-31/19/3
Proizvajalec Rotam Agrochemical Europe Ltd
Pakiranje 1L, 5L

LASTNOSTI
Vsebuje aktivno snov klomazon, ki pripada skupini izoksazolidinoni (skupina F4/13 po HRAC/WSSA klasifikaciji). Aktivna snov klomazon inhibira biosintezo prekurzorjev klorofila in karotenoidov, kar vodi do razbarvanja zelenih delov plevela; v rastlino prodre skozi korenine, občutljivi pleveli sicer vzniknejo vendar zaradi pomanjkanja fotosintetskih pigmentov kmalu po vzniku tudi propadejo.
Navadno se ne uporablja sam, je odličen sinergistični partner drugim herbicidom. Povečuje učinkovitost partnerjem in ima zelo dobro delovanje na neke specifične plevele (npr. na smolenec). Kapsulirana formulacija omogoča postopno sproščanje aktivne snovi, posledično je delovanje podaljšano, selektivnost pa izboljšana. Klomazon velja za enega najbolj odpornih talnih herbicidov za sušne razmere.
ANGELUS je registriran v krompirju v odmerku 0,25 l/ha pred vznikom ter v oljni ogrščici v odmerku 0,33 l/ha pred vznikom.

POTATOPRO (priporočilo za krompir)
ANGELUS je odličen partner herbicidu PROMAN:
PROMAN 2-3 L/ha + ANGELUS 0,2-0,25 L/ha.
Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred vznikom krompirja.

OILSEED PRO (priporočilo za oljno ogrščico)
ANGELUS je odličen partner herbicidu RAPSAN:
RAPSAN 500 SC 1,5-2 L/ha + ANGELUS 0,25-0,33 L/ha.
Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred vznikom oljne ogrščice.

HIWETT
ANGELUS je talni herbicid. HI-WETT optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na čimbolj primerno koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.