Jura EC

Talni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v ozimni pšenici in ječmenu ter v tritikali

Aktivna snov prosulfokarb 667 g/l + diflufenikan 14 g/l
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija v registracijskem postopku
Proizvajalec GLOBACHEM N.V.
Pakiranje 5 L

LASTNOSTI
JURA EC je kombinirani herbicid na osnovi dveh aktivnih snovi s širokim spektrom delovanja.
Zagotavlja zatiranje praktično vseh pomembnih enoletnih plevelov v ozimnem žitu.
JURA EC se uporablja jeseni ali zgodaj spomladi, ko ni drugih nujnih agrotehničnih opravil.
JURA zanesljivo zatira najpomembnejše plevele kot so: plezajoča lakota (Galium aparine), navadni srakoperec (Apera spica-venti), kamilica (Matricaria chamomilla), jetičniki (Veronica spp.), vijolice (Viola spp.), samonikla oljna ogrščica idr. .

UPORABA
JURA EC se lahko uporablja v ozimni pšenici in ječmenu ter v tritikali.

ČAS UPORABE
Škropljenje se opravi v času od polno razvitega prvega lista do treh polno razvitih listov oziroma najkasneje preden se začne razraščanje.

DOZIRANJE
Odmerek je 3-4 l/ha. Nižji odmerki na lažjih tleh ali ob manjši zapleveljenosti, višji odmerki na težjih tleh ali ob močni zapleveljenosti, posebno z nevarnimi pleveli kot sta plezajoča lakota in navadni srakoperec.
Seme mora biti ob setvi dobro prekrito. V primeru neizenačenega vznika, ko pade sredstvo neposredno na seme, seme lahko propade. Ko ima žito en list, ni več nevarnosti za takšno fitotoksičnost.