Savvy

Selektivni sulfonilsečninski herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu

Aktivna snov metsulfuron-metil 20 %
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija U34330-70/16/13
Proizvajalec Rotam Agrochemical Europe LTD.UK
Pakiranje 60 g

UPORABA
SAVVY se uporablja v jarih in ozimnih žitih (pšenici, ječmenu, ovsu in tritikali) ter na površinah, ki se trenutno ne obdelujejo, za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v odmerku 30 g/ha.

ČAS UPORABE
Pšenico, oves in tritikalo se tretira od faze dveh razvitih listov (BBCH 12) oziroma ječmen od faze treh razvitih listov (BBCH 13), pa do faze preden žita dosežejo fazo zastavičarja (BBCH 39).
Površine, ki se trenutno ne obdelujejo, se tretira pred 1. avgustom v letu tretiranja. Najučinkovitejše delovanje se doseže s tretiranjem plevela v zgodnjih razvojnih fazah.

CEREAL PRO
SAVVY ima zelo širok spekter delovanja, ne deluje pa na plezajočo lakoto. Zato mu je na površinah zapleveljenih s plezajočo lakoto odličen partner Flurostar 200, ki razširi oz. intenzivira delovanje tudi na številne druge plevele (zagotavljanje celovitega varstva proti širokolistnim plevelom v žitu!):

  • SAVVY 20 g/ha + FLUROSTAR 200 0,5 l/ha

SAVVY in FLUROSTAR sta zelo selektivna za žita, zato se kombinacija lahko varno uporablja vse do začetka pojavljanja zastavičarja (BBCH 39). SAVVY sam ali v kombinaciji s FLUROSTAR-om predstavlja izjemno ekonomično rešitev za ves širokolistni plevel v žitu. Uporaba je enostavna, saj se lahko uporablja v širokem časovnem okviru.