Valis M

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti krompirjevi plesni in peronospori vinske trte

Aktivna snov valifenalat 6 % + mankozeb 60 %
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija U34330-300/14/7
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 1 kg, 5 kg

UPORABA

KROMPIR
Za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 2-2,5 kg/ha. S sredstvom se lahko v eni rastni sezoni tretira največ štiri krat, v časovnem intervalu najmanj 7 dni.
KARENCA: 7 dni.

VINSKA TRTA
Za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2 kg/ha. S sredstvom se lahko v eni rastni sezoni tretira največ dva krat, v časovnem intervalu najmanj 10 dni.
KARENCA: 28 dni za vinsko grozdje, 70 dni za namizno grozdje.

POTATO PRO, VINE PRO – valifenalat (ACTIN Power)
VALIS M poleg znane izredno pomembne preventivne aktivne snovi folpet vsebuje valifenalat. Deluje preventivno, kurativno in anti sporulantno. Valifenalat pripada izjemno pomembni skupini amidov karboksilnih kislin, vendar se zaradi nekaterih lastnosti bistveno razlikuje od vseh aktivnih snovi v skupini.

SISTEMIČNOST
Za razliko od drugih amidov karboksilnih kislin je valifenalat zmerno sistemičen (difuzija preko ksilema), kar mu ob dobri penetrativnosti omogoča izjemno enakomerno razporeditev znotraj rastlinskega tkiva ter posledično odlično varovanje rastlin v vseh vremenskih pogojih ter v vseh razvojnih fazah.

KURATIVNOST
Valifenalat ima za razliko od drugih fungicidov iz iste skupine tudi kurativno delovanje (1 dan), kar je izjemno pomembno za boljše varstvo v situacijah večjih izpostavljenosti peronospori.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito povečuje izraženost gena PR-1, ki vpliva na sposobnost rastlin, da se same spopadajo z zunanjimi vplivi bolezni. Vizualno se to pogosto opazi z intenzivnejšo obarvanostjo listja, je pa ta lastnost tudi eden od ključnih činiteljev odličnih razultatov v preizkušanjih v primerjavi z drugimi fungicidi.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA
Aktivna snov valifenalat pripada skupini amidov karboksilnih kislin. Tveganje, da bi gliva povzročiteljica peronospore vinske trte razvila odpornost na aktivne snovi iz skupine amidov karboksilnih kislin je visoko, medtem ko je tveganje, da bi gliva povzročiteljica krompirjeve plesni razvila odpornost na aktivne snovi iz omenjene skupine srednje visoko. Iz navedenih razlogov, skupno število tretiranj zoper peronosporo vinske trte, s sredstvi iz skupine amidov karboksilnih kislin ne sme preseči tri v eni rastni sezoni, zoper krompirjevo plesen, pa ne sme preseči polovice vseh tretiranj v eni rastni sezoni.