Valis Plus

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Aktivna snov valifenalat 60 g/kg + bakrov oksiklorid 150 g/kg + bakrov hidroksid 150 g/kg
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija v postopku registracije
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 1 kg, 5 kg

SESTAVA IN UPORABA
Valifenalat (60 g/kg) pripada skupini amidov karboksilnih kislin. Valifenalat je najnovejši fungicid iz skupine amidov karboksilnih kislin. Odlikuje ga več specifičnih lastnosti (ACTIN Power), ki niso značilne za to skupino

Bakrov oksiklorid (150 g/kg) – ima najvišjo vsebnost aktivnih (prostih) bakrovih ionov, je odporen na izpiranje z dežjem, počasneje vstopa v pore listov, vendar je zato bolj obstojen (dolgo delovanje), ima podaljšano preventivno delovanje.

Bakrov hidroksid (150 g/kg) – deluje preventivno tako, da preprečuje kalitev spor, zavira encime SH, torej dihanje. Zaradi kompleksnega načina delovanja patogeni ne razvijejo odpornosti. Zanj je za razliko od oksikloridne oblike značilno zelo hitro in agresivno delovanje.

Odmerek v vinski trti je 1,5-2 kg/ha.

Lahko se kombinira s Cymbalom:

  • VALIS PLUS 1,5 kg/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha

HI-WETT
Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:

  • poraba vode do 250 l/ha 0,1 L/ha
  • poraba vode 250-500 l/ha 0,15 L/ha
  • poraba vode nad 500 l/ha 0,2 L/ha

Valifenalat (ACTIN Power)
VALIS PLUS poleg bakra vsebuje valifenalat. Deluje preventivno, kurativno in anti sporulantno. Valifenalat pripada izjemno pomembni skupini amidov karboksilnih kislin, vendar se zaradi nekaterih lastnosti bistveno razlikuje od vseh aktivnih snovi v skupini.

SISTEMIČNOST
Za razliko od drugih amidov karboksilnih kislin je valifenalat zmerno sistemičen (difuzija preko ksilema), kar mu ob dobri penetrativnosti omogoča izjemno enakomerno razporeditev znotraj rastlinskega tkiva ter posledično odlično varovanje krompirja v vseh vremenskih pogojih ter v vseh razvojnih fazah.

KURATIVNOST
Valifenalat ima za razliko od drugih fungicidov iz iste skupine tudi kurativno delovanje (1 dan), kar je izjemno pomembno za boljše varstvo v situacijah večjih izpostavljenosti krompirjevi plesni.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito povečuje izraženost gena PR-1, ki vpliva na sposobnost rastlin, da se same spopadajo z zunanjimi vplivi bolezni. Vizualno se to pogosto opazi z intenzivnejšo obarvanostjo listja, je pa ta lastnost tudi eden od ključnih činiteljev odličnih razultatov v preizkušanjih v primerjavi z drugimi fungicidi.