DIFCOR 250 EC – razširitev registracije
DIFCOR lahko zdaj uporabite tudi v vinski trti za zatiranje oidija!

DIFCOR je specifičen triazolni fungicid. Je sistemik, ki se v primerjavi z drugimi triazoli zelo enakomerno razporeja po rastlinskem tkivu in nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. Zato enakomerno varuje celotne volumne listov. Pri varstvu vinske trte se v programu odlično dopolnjuje z našim fungicidom KUSABI