Omejitev odgovornosti

Informacije na tem spletnem mestu, so na dan objave, na osnovi vedenja Belchim Crop Protection točne, vendar so le splošne narave in niso namenjene podrobni obravnavi specifičnih tem oziroma ne predstavljajo celovite informacije o posameznih temah. Uporabniki morajo ob uporabi informacij na tem spletnem mestu, poiskati primerne podrobne informacije, nasvete ter se podrobno seznaniti z navodili (etiketa) pred vsako uporabo katerega koli FFS omenjenega na spletnem mestu.

Belchim Crop Protection ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli opustitve ali napake v podatkih na tem spletnem mestu. Poleg tega Belchim Crop Protection ne prevzema nobene odgovornosti za informacije, pridobljene z drugih strani, na katere se to spletno mesto povezuje.