Metric

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnegain širokolistnega plevela v krompirju