Jura EC

Talni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v ozimni pšenici in ječmenu ter v tritikali