Moxa

Regulator rasti, ki zmanjša višino in preprečujepoleg anje žita in travinja