Kamba 480 SL

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi in sirku