Beloukha

Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za sušenje krompirjeve cime, za zatiranje plevela in stranskih poganjkov v vinski trti in za Zatiranje stranskih poganjkov v hmelju.

Aktivna snov: pelargonska kislina 68%
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija: U34330-58/17/3
Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje: 1 L, 10 L

PELARGONSKA KISLINA
Pelargonska kislina je naravnega porekla, imenovana po rastlini Pelargonium graveolens, ki jo le-ta vsebuje v večjem obsegu in je sestavni del prehrane številnih sesalcev in ptic. Pelargonska kislina zadovoljuje tudi najstrožje ekotoksikološke zahteve. V tleh se izjemno hitro razgradi v ogljikov dioksid in vodo ter posledično ne pušča nobenih ostankov in metabolitov.

NAČIN DELOVANJA
Pelargonska kislina deluje izključno kontaktno. Uničuje membrane celic epidermisa rastlin, kar povzroča hitro dehidracijo. Delovanje je opazno že 2 uri po škropljenju. Ker ne deluje sistemično, ne uničuje koreninskega sistema plevela. Najboljše delovanje se zagotovi s škropljenjem malih plevelnih rastlin.

GLAVNE ZAHTEVE ZA UČINKOVITO DELOVANJE
ODMERKI. Za uničevanje krompirjeve cime ter plevelov in mladic v vinogradih so odmerki do 16 L/ha. Še bolj kot odmerek pripravka je pomembna koncentracija škropilne brozge, ki naj bo najmanj 8%.

VREME. Za dobro delovanje je pomembno, da je vreme sončno oziroma rahlo oblačno, temperature pa morajo biti najmanj 15°C. Pelargonska kislina deluje izključno kontaktno, zato je izjemno pomembno, da je s ciljem zagotoviti optimalno pokrovnost, ob času škropljenja listje suho ali le minimalno vlažno, dež pa ne sme pasti 4 ure po škropljenju.

RAZVOJNE FAZE PLEVLA, MLADIC. Škropijo se mladi pleveli velikosti največ ≤ 10-15 cm oziroma pleveli v rozetah premera ≤ 6-8 cm, mladice na trti pa je najbolje da imajo 4-6 listov in so dolge okrog 15 cm, največ do 25 cm.

KAKOVOST ŠKROPLJENJA. Zaradi izključno kontaktnega delovanja mora biti aplikacija zelo kakovostna. Cilj je zagotoviti 100% pokrovnost zelenih delov. Priporočen tlak je 2-3 bare, velikost kapljic 250 – 300 μm ob hitrosti ≤ 5 km/h. Najboljše so šobe z dvojnim pahljačastim curkom 110°, lahko pa se uporabijo tudi pahljačaste šobe z enojnim curkom ter eventuelno tudi s stožčastim curkom.

 

UPORABA

VINSKA TRTA – odstranjevanje poganjkov/mladic

Za uničevanje poganjkov, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte, v odmerku do 16 L sredstva na ha. Tretira se v času, ko so mladike dolge največ 25 cm. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 2-3 tedne.
Zatiranje mladic je pomembno zaradi zmanjševanja pritiska bolezni, zmanjševanja senčenja in za večjo zračnost v vinogradu. Tako se izboljša kakovost in olajša spravilo pridelka ter izboljša zračnost v nasadu.
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

VINSKA TRTA – enoletni širokolistni in ozkolistni plevel
Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 16 L sredstva na ha dejansko škropljene površine. Tretira se v času rasti plevela, ko je le-ta velik 10 – 15 cm. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 2 – 4 tedne.

Možni so trije načini uporabe Beloukhe za zatiranje plevela v vinski trti:

 • BELOUKHA sama kot zamenjava za kontaktna sredstva kot so npr. glufosinat, dikvat
 • V programu izmenično z mehaničnim zatiranjem plevela
 • V kombinaciji z drugimi herbicidi v zmanjšanem odmerku 4-6 L/ha (dodatno kontaktno delovanje), npr. s polnim odmerkom herbicida CHIKARA 25 WG.

KROMPIR – sušenje krompirjevke

Sušenje krompirjeve cime v odmerku 16L/ha v 150 do 300 L vode/ha povprek oziroma 6-8 L/ha v vrste (vrhovi grebenov). Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji željeno debelino za izkop oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 5-7 dni. Krompirjevko je priporočljivo 1 dan pred uporabo sredstva BELOUKHA zmulčiti na višino 15-20 cm, da aktivna snov lažje prodre v listno maso. Desikacija omogoči enakomernejše dozorevanje pridelka, lažje ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar pomeni manj poškodb med izkopom ter manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo.

HMELJ – zatiranje odvečnih stranskih poganjkov*

NAČIN UPORABE (vrstni red priprave brozge, aplikacija):

 • Voda: za skupno količino škropilne brozge ca. 400 L/ha (škropljenje v vrste)
 • Dodajanje UAN 30% 35 kg/ha
 • BELOUKHA: 5,3 L/ha hmeljišča (škropljenje v vrste)
 • Dodajte 300 mL/ha močila HI-WETT
 • Ob škropljenju naj bo zračna vlaga >60%
 • Če je le mogoče, škropljenje opraviti v jutranjem času
 • Temperatura škropilne brozge ne sme biti manjša od 10° C

ŽELEZNICE, AVTOCESTE – zatiranje plevela*

 • ODMEREK: 16 L/ha

*v postopku registracije