Botiga

Herbicid za zatiranje širokolistnih in nekaterih ozkolistnih plevelov v koruzi

Aktivna snov piridat 300 g/L – mezotrion 90 g/L
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija U34330-47/2018/14
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 1 L, 5 L

DVE AKTIVNI SNOVI – IDEALNA KOMBINACIJA V KORUZI
PIRIDAT
Je herbicid s povsem specifičnim mehanizmom delovanja za zatiranje plevelov v koruzi. Ima odlično foliarno delovanje. Spekter delovanja ter sinergističen učinek (BOOSTER efekt) zagotavljata odlično delovanje na najbolj trdovratne plevele (npr. navadna ambrozija). Preprečuje probleme z odpornostjo plevelov, ki so posledica večletne uporabe herbicidov z istim mehanizmom derlovanja. Poleg širokega spektra na enoletne širokolistne plevele ga odlikuje izjemno močno izraženo sinergistično delovanje (BOOSTER efekt!) s herbicidi iz skupine triketonov (mezotrion), kar izjemno močno vpliva na povečanje učinkovitosti in razširitev spektra za enoletne širokolistne ter tudi za ozkolistne plevele. Najbolj je učinkovit za plevele v fazi od kotiledonov do 4 pravih listov, ko je delovanje odlično že v malih odmerkih

MEZOTRION
Deluje foliarno ter ima tudi pomembno delovanje preko tal, kar pomeni da deluje na vznik plevela po škropljenju. Ima zelo širok spekter delovanja na enoletne širokolistne plevele ter deluje tudi na nekatere trave in osat. Velja za najbolj učinkovit herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

UPORABA
Maksimalni odmerek v enem letu je 1 l/ha. BOTIGA se lahko uporabi v enkratnem odmerku, še bolj je priporočljiva uporaba v 2 deljenih odmerkih. Botiga je na splošno izjemno primeren partner vsem talnim herbicidom v času osnovnega škropljenja.

ŠKROPLENJE V 2 DELJENIH ODMERKIH

 • škropljenje:
  BOTIGA 0,5 L/ha
  • V času, ko ima koruza 2-4 liste oziroma so vznikli pretežno vsi enoletni pleveli. Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku. Eliminacija ključnih plevelov (ambrozija, baržunasti oslez, kostreba,…) od samega začetka rasti posevka. Lahko se doda herbicid na osnovi S-metolaklora, ki omogoča celovito zatiranje enoletnih plevelnih trav že ob samem začetku.
 • škropljenje:
  BOTIGA 0,5 L/ha (+MOTIVELL Extra 0,3-0,4 L/ha in/ali KAMBA 0,4 L/ha)
  • 7-14 dni po prvem škropljenju oz., ko vznikne drugi val plevela.
  • MOTIVELL Extra: po potrebi v odvisnosti od prisotnosti enoletnih plevelnih trav. Če je prisoten divji sirek ali pirnica je potrebno odmerek povečati na 0,6-0,7 L/ha (na VVO se uporabi npr. herbicid na osnovi foramsulfurona + tienkarbazon-metila).
  • KAMBA se uporabi v primeru hude naknadne zapleveljenosti s širokolistnimi pleveli (npr. ambrozija) v odmerku 0,4 L/ha, v primeru zapleveljenosti s slakom pa je odmerek 0,6 L/ha.

Takšen program zagotavlja povsem celovito varstvo pred pleveli v vseh vremenskih pogojih in talnih razmerah ob ciljani uporabi herbicidov glede na sestavo plevelov. Takšen program je zanesljiv, ter okoljsko in ekonomsko optimiziran.

ŠKROPLJENJE V ENKRATNEM ODMERKU

 • PROGRAM 1 za zgodnji POST:
  BOTIGA 1 L/ha + herbicid na osnovi S-metolaklora 960 EC 0,8-1 L/ha
  • V času, ko ima koruza 2-4 liste oziroma so vznikli pretežno vsi enoletni širokolistni pleveli, enoletni travni pleveli pa imajo največ 1-2 lista.
  • Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku. Eliminacija ključnih plevelov (ambrozija, baržunasti oslez, kostreba,…) od samega začetka rasti posevka.
  • S-metolaklor omogoča celovito zatiranje enoletnih plevelnih trav že od samega začetka
  • Osnovno škropljenje lahko zagotovi celovito kontrolo enoletnih plevelov. Po potrebi se lahko izvede korekcijska škropljenja z Motivellom Extra in/ali Kambo
 • PROGRAM 2 za zgodnji POST:
  BOTIGA 0,5 L/ha + izoksaflutol 22,5%/tienkarbazon-metil 9% 0,35-0,4 L/ha
  • Najbolj primerno v času, ko ima koruza 2-4 liste oziroma so vznikli pretežno vsi enoletni pleveli
  • Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku. Zatiranje vseh enoletnih plevelov.
  • Booster učinek piridata.
   Izredno širok spekter.
   Odlično foliarno in talno delovanje
   Podaljšan primeren čas škropljenja.
  • Tudi za VVO!
  • Osnovno škropljenje lahko zagotovi celovito kontrolo enoletnih plevelov. Po potrebi se lahko izvede korekcijska škropljenja.
 • PROGRAM za kasnejši POST:
  BOTIGA 0,75 L/ha + Motivell Extra 6OD 0,4-0,5 L/ha ali na VVO namesto Motivell Extra herbicid na osnovi foramsulfurona 3%+tienkarbazon-metila 1% v odmerku1-1,2 L/ha.
  • Osnovno škropljenje opravljeno kasneje po vzniku koruze. Posebej primerno na slabo pripravljenih tleh, ob neenakomernem vzniku.
  • Če je prisoten slak, dodati Kambo
  • Če je prisoten divji sirek povečati odmerke:
   Motivell Extra na 0,6-0,7 L/ha ali na VVO namesto Motivell Extra herbicid na osnovi foramsulfurona 3%+tienkarbazon-metila 1% na 1,5-2 L/ha.

 HI-WETT
Vedno dodajte 0,1 L/ha HI-WETT-a. HI-WETT je edinstveno kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke funkcionalnosti (zmanjševanje zanašanja – “drifta”, super omočevanje, zadrževanje in lepljenje na listno površino, uravnotežen vnos v rastlino, pozicioniranje talnih herbicidov v tleh), ki zagotavlja zanesljivost in boljše delovanje FFS v vseh vremenskih pogojih.

 PREDNOSTI

 • Nova aktivna snov + BOOSTER efekt.
 • Program praktično neodvisen od vlage v tleh.
 • Koruza brez konkurence plevela od začetka razvoja.
 • Prisotno tudi rezidualno delovanje (mezotrion).
 • Program, ki zagotavlja varstvo pred vsemi pleveli. Izjemno zanesljiv pristop za zatiranje ključnih plevelov kot so ambrozija, baržunasti oslez, kostreba,…
 • Maksimalna fleksibilnost prilagajanja plevelni flori, posledično tudi optimizirana ekonomičnost.