Chanon

CHANON je kontaktni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v krompirju, sončnicah, čičeriki, fižolu, grahu za sveže in leči.

Aktivna snov: aklonifen 60 %
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija: U34330-31/20/7
Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 5 L

 

UPORABA IN ODMERKI

CHANON je kontaktni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC), ki se uporablja za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v krompirju, sončnicah in čičeriki za sveže in suho zrnje kot glavne uporabe ter na fižolu za sveže in suho zrnje, grahu za sveže in suho zrnje in leči za suho zrnje kot manjše uporabe.

CHANON se uporablja po setvi pred vznikom kulture v odmerkih do 3 L/ha

CHANON pleveli vsrkajo, ko rastejo skozi herbicidni film na površini tal, kar je razlog za močno izraženo neodvisnost herbicidnega delovanja od vlage v tleh.

Piporočilo za krompir:

CHANON nima omejitev na VVO. Zato je odličen partner PROMAN-u v krompirju na VVO:

  • PROMAN 2-3 l/ha + CHANON 2-2,5 l/ha
    • Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh.
    • Škropljenje pred vznikom krompirja

LASTNOSTI, PREDNOSTI

  • Širok spekter delovanja preko tal.
  • Učinkovit tako v sušnih kot vlažnih razmerah.
  • Zelo dobro delovanje na nekatere plevele odporne na druge herbicide (npr. bela metlika).
  • Odličen partner drugim herbicidom za povečanje in razširitev učinkovitost ter obvladovanje odpornosti plevelov.
  • Dobro delovanje na številne širokolistne ter tudi ozkolistne plevele kot so npr.: enoletna latovka (Poa annua), lisičji rep (Alopecurus myosuroides), kostreba (Echinochloa crus-galli), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), osat (Cirsium arvense), smolenec (Galium aparine), njivska spominčica (Myosotis arvensis), navadna rosnica (Fumaria officinalis), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), bela metlika (Chenopodium album), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus) idr..