Flurostar 200

Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitu, travnikih in pašnikih

Aktivna snov fluroksipir 200 g/l
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija U34330-92/17/9
Proizvajalec GLOBACHEM N.V.
Pakiranje 1 L

UPORABA IN ODMERKI

OZIMNA PŠENICA IN JEČMEN, RŽ, TRITIKALA
Za zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 1,0 L/ha ob porabi 150-400 L vode na ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH 12-31).

JARA PŠENICA IN JEČMEN
Zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 0,75 L/ha ob porabi 150-400 L vode na ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do pojava zastavičarja (BBCH 12-39).

TRAJNI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Zatiranje kislic (Rumex spp.), navadnega regrata (Taraxacum officinale), velike koprive (Urtica dioica) in drugih vrst širokolistnega plevela v odmerku do 2 L/ha in porabi vode 300-400L/ha.
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred začetkom cvetenja. Karenca samo 7 dni!.

NOVO POSEJANI ALI OBNOVLJENI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 0,75 L/ha in porabi vode 200-400 L/ha.
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred začetkom cvetenja.

CEREALPRO
FLUROSTAR je odličen partner drugim herbicidom za zatiranje plevela v žitih. Belchim CEREALPRO priporočilo je kombinacija:
FLUROSTAR 0,4-0,7 l/h + SAVVY 20 g/ha

  • Zanesljivo zatiranje praktično celotnega spektra enoletnega širokolistnega plevela
  • zgornji odmerek Flurostara kadar je ključni problem plezajoča lakota
  • kadar plezajoča lakota ni prisotna, zadošča 0,4-0,5 l/ha Flurostara
  • predložena kombinacija se lahko uporablja v zelo dolgem obdobju razvoja žit (vse do pojava lista zastavičarja) brez nevarnosti za fitotoksičnost.