Flurostar 200

Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitu, travnikih in pašnikih

Aktivna snov fluroksipir 200 g/l
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija U34330-92/17/9
Proizvajalec GLOBACHEM N.V.
Pakiranje 1 L

UPORABA IN ODMERKI

OZIMNA PŠENICA IN JEČMEN, RŽ, TRITIKALA
Za zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 1,0 L/ha ob porabi 150-400 L vode na ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH 12-31).

JARA PŠENICA IN JEČMEN
Zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 0,75 L/ha ob porabi 150-400 L vode na ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do pojava zastavičarja (BBCH 12-39).

TRAJNI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Zatiranje kislic (Rumex spp.), navadnega regrata (Taraxacum officinale), velike koprive (Urtica dioica) in drugih vrst širokolistnega plevela v odmerku do 1,5-2 L/ha in porabi vode 300-400L/ha.
Z dodajanjem 0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah.
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred začetkom cvetenja. Karenca samo 7 dni!

NOVO POSEJANI ALI OBNOVLJENI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 0,75 L/ha in porabi vode 200-400 L/ha.
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred začetkom cvetenja

CEREALPRO
FLUROSTAR in SAVVY omogočata celovito delovanje na širokolistne plevele v vseh situacijah. Hi-Wett omogoča optimalno delovanje v vseh vremenskihpogojih in ne povzroča fitotoksičnosti.

Manj intenzivna zapleveljenost s širokolistnimi pleveli, brez prisotnosti smolenca:
SAVVY 30 g/ha + močilo HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli, tudi smolenec:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha + močilo HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli (tudi smolenec), travni pleveli:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha + graminicide (pinoksaden, jodosulfuron, penoksulam,…) + močilo HI-WETT 0,1l/ha