Flurostar Super

Selektivni herbicid za zatiranje izredno širokega spektra enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu

Aktivna snov fluroksipir 100 g/L + florasulam 1 g/L
Formulacija suspenzoemulzija (SE)
Registracija v postopku registracije
Proizvajalec Globachem N.V.
Pakiranje 1 L

UPORABA
FLUROSTAR SUPER se lahko uporablja v jari in ozimni pšenici, jarem in ozimnem ječmenu, rži, tritikali in ovsu.
Navadno se uporabi v času od 4 lista do konca razraščanja (BBCH 14-29).
Odmerek je 1-1,5 l/ha.
Optimalna razvojna faza plevelov v času škropljenja je 2-6 listov. Višji odmerki se uporabijo kadar so pleveli večji.

FLUROSTAR SUPER odlično zatira smolenec; kadar je smolenec ključni problem, se lahko škropi vse do razvojne faze zastavičarja (BBCH do 39).
Odmerek za smolenec je 1-1,5 L/ha, v kasnejših razvojnih fazah smolenca je odmerek 1,5 L/ha.
Dodati 0,1 L/ha močila Hi-Wett, ki izboljša delovanje in zagotavlja optimalno delovanje v vseh vremenskih pogojih in ne povzroča fitotoksičnosti.

FLUROSTAR SUPER se lahko meša s standardnimi foliarnimi graminicidi.

PREDNOSTI

  • Izjemno širok spekter delovanja
  • Odlična selektivnost za žita
  • Najboljša rešitev za smolenec
  • Fleksibilnost pri času uporabe in odmerkih
  • Enostavna uporaba