Kocide 2000

Kontaktni in preventivni fungicid in baktericid na osnovi bakra

Aktivna snov: bakrov hidroksid 53,8 %
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Registracija: 3433-372/06/6
Proizvajalec: Spiess-Urania Chemicals GmbH
Pakiranje: 5 kg

 

UPORABA IN ODMERKI

VINSKA TRTA

Zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2 kg/ha.Tretira se od razvitega petega lista do trgatve (BBCH 15-85). Na istem zemljišču se tretira največ trikrat v eni rastni dobi, s 7 dnevnim razmikom med tretiranji.Karenca: 21 dni.

JABLANA in HRUŠKA

Zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inequalis), hruševega škrlupa (Venturia pirina) in hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v odmerku 2 kg/ha. Tretira se od faze mirovanja (BBCH 00) do konca cvetenja (BBCH 69). Na istem zemljišču se tretira največ trikrat v eni rastni dobi, s 7 dnevnim razmikom med tretiranji. Karenca zagotovljena s časom uporabe.

PARADIŽNIK

Zatiranje paradižnikove plesni (Phytophthora infestans) in bakterijskih bolezni iz rodu Pseudomonas spp. v odmerku 2 kg/ha. Tretira se od faze, ko je razvitih 9 listov (BBCH 19), do spravila pridelka (BBCH 89). Na istem zemljišču se tretira največ petkrat v eni rastni dobi, s 7 dnevnim razmikom med tretiranji. Karenca: 3 dni

JAJČEVEC

Zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in bakterijskih bolezni iz rodu Pseudomonas spp. v odmerku 2 kg/ha. Tretira se od faze, ko je razvitih 9 listov (BBCH 19) do spravila pridelka (BBCH 89). Na istem zemljišču se tretira največ petkrat v eni rastni dobi, s 7 dnevnim razmikom med tretiranji. Karenca: 3 dni

LASTNOSTI, PREDNOSTI

Bakrovi ioni (Cu2+), ki se sproščajo, se imenujejo “biološko razpoložljivi baker” in so aktivna oblika za fungicidno in baktericidno delovanje. Biološko razpoložljivi baker je glavno merilo za merjenje učinkovitosti bakrenih pripravkov in je odvisna od:

  • Velikost osnovnih delcev formulacije:
    • Veliki delci se hitro izperejo z dežjem ali odpihnejo z vetrom. Majhni delci zagotavljajo boljše prekrivanje listne površine, boljše zadrževanje sredstva na listu ter daljše delovanje. Idealna velikost delcev se giblje med 1,0 in 2,5 μm
  • Oblika oz. razčlenjenost delcev
    • Zvezdasti, močno razčlenjeni osnovni delci imajo izjemno veliko površino v primerjavi z enostavnimi oblikami delcev.
    • Bakrovi ioni se sproščajo samo s površine delcev, zato močno razčlenjeni delci sproščajo veliko več bakrovih ionov kot delci enostavnih oblik.

Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 μm in v primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino delcev. Baker v Kocidu 2000 je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Posledično so polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 bistveno manjši, kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša.

Kocide 2000 je okoljsko najbolj primeren bakreni pripravek, saj so za primerljivo delovanje z drugimi bakrenimi pripravki potrebne najmanjše količine bakra na hektar.