Lentagran WP

Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela v čebuli, šalotki, poru,rumenem volčjem bobu, lucerni, beli detelji, rdeči detelji, aleksandrijski detelji, inkarnatki, listnem in brstičnem ohrovtu, belem in rdečem zelju, cvetači, brokoliju in špargljih.

Aktivna snov piridat 450 g/kg
Formulacija močljivi prašek (WP)
Registracija U34330-271/14/8
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 1 kg

LENTAGRAN je herbicid za profesionalne pridelovalce v številnih kulturah za katere je na razpolago malo herbicidov. Prav zato je LENTAGRAN v državah EU nenadomestljiv del programov za varstvo proti plevelom v vrtninah.
V programih različnih kultur se LENTAGRAN kombinira z različnimi herbicidi, zato se priporočila glede časa uporabe in odmerkov lahko bistveno razlikujejo od osnovnih priporočil (npr. najvišji priporočeni odmerek 2 kg/ha). Za natančnejša navodila kontaktirajte strokovno službo Belchima.

UPORABA IN ODMERKI
Osnovno priporočilo za vse registrirane kulture:
Škropljenje po vzniku/presajanju kulture z odmerkom največ 2 kg/ha. Pleveli morajo biti v zgodnjih razvojnih fazah, najbolje v fazi kotiledonov do 2 listov. Zaradi boljše učinkovitosti se priporoča večkratno škropljenje v deljenih odmerkih, skupni odmerek v vegetaciji pa ne sme presegati 2 kg/ha. Pleveli v razvojnih fazah do dveh pravih listov se lahko zatirajo z zelo nizkimi odmerki. Če so pleveli večji, se odmerek poveča, tako da kadar imajo pleveli več kot tri liste uporabimo največ dva deljena odmerka oz. opravimo eno škropljenje s polnim odmerkom.

Primer škropljenja z dvema deljenima odmerkoma: prvo škropljenje, ko imajo pleveli 1-3 liste z odmerkom 1 kg/ha; drugo škropljenje z odmerkom 1 kg/ha 10-14 dni kasneje, ko imajo na novo vznikli pleveli 1-3 do največ 4 liste.

Primer škropljenja s tremi deljenimi odmerki: prvo škropljenje, ko so pleveli v fazi kotiledona do 1-2 lista z odmerkom 0,5 kg/ha; drugo in tretje škropljenje z odmerkom 0,5-0,75 kg/ha v razmikih 7-10 dni, ko so na novo vznikli pleveli v fazi kotiledonov do 1-3 listov.

SPECIFIČNA PRIPOROČILA ZA NEKATERE KULTURE
Ko se LENTAGRAN 45 WP uporablja v kombinaciji z drugimi herbicidi, so čas uporabe in odmerki specifični, odvisno od kulture in partnerja. Za spodaj navedene, pa tudi za ostale registrirane kulture, priporočamo, da se dodatno posvetujete z agronomi Belchima.

KAPUSNICE
Po presajanju škropiti s herbicidom Rapsan 500 SC (1-1,5 l/ha). 2-3 tedne po presajanju škropljenje z Lentagranom ob možnem dodatku 0,25 l/ha Rapsana. V primeru, da se škropi v deljenih odmerkih se drugo škropljenje z obema herbicidoma opravi približno 2 tedna kasneje oziroma, ko pride do naknadnega vznika plevela.

Največji skupni odmerek Lentagrana je 2 kg/ha ter Rapsana 1,5 kg/ha.

KULTURA DOZA PARTNER
cvetača, ohrovt, brokoli 1. škropljenje: 0,75 kg/ha

2. škropljenje: 0,75 kg/ha

ali

eno škropljenje:1,5 kg/ha

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

belo in rdeče zelje, brstični ohrovt 1. škropljenje: 1 kg/ha

2. škropljenje: 1 kg/ha

ali

eno škropljenje: 1,5-2 kg/ha

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

ČEBULA IZ SADIK
Po presajanju škropiti s herbicidom na osnovi pendimetalina (2-3 l/ha).
Ko ima čebula 3 polno razvite liste: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina*. 10-14 dni kasneje ponoviti škropljenje z isto kombinacijo.

*V primeru da so prisotni specifični večletni pleveli (npr. slak ali osat) dodati zmanjšane osnovne odmerke pripravkov na osnovi fluroksipira in/ali klopiralida.

ČEBULA IZ SEMENA
Škropilni program z deljenimi malimi odmerki:

 • prvo škropljenje z LENTAGRANOM v odmerku 0,15- 0,2 kg/ha, ko ima prvi list čebule najmanj 3-4 cm.
 • sledijo 3-4 škropljenja z LENTAGRANOM v odmerkih 0,3-0,5 kg/ha v kombinaciji s herbicidom na osnovi pendimetalina (0,5 l/ha) v intervalih 5-7 dni
 • v primeru specifičnih plevelov se po potrebi dodajajo herbicidi na osnovi fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba,…)

LUCERNA
Varstvo pred pleveli je lahko ključni agrotehnični ukrep pri ekonomiki pridelave lucerne. Zapleveljenost ima odločilen vpliv ne samo na pridelek v posameznem letu ampak tudi na število let, ko je še upravičeno koristiti površino zasejano z lucerno.

Škropi naj se po setvi lucerne, ko ima lucerna polno razvit prvi trolist in so pleveli majhni. Priporočamo uporabo LENTAGRANA v odmerku 1 kg/ha ob dodatku zmanjšanih odmerkov herbicidov na osnovi aklonifena ali bentazona. Takšne kombinacije omogočajo zmanjšanje odmerkov posameznih herbicidov in s tem manjše tveganje za fitotoksičnost.

V primeru povečane zapleveljenosti se lahko ista kombinacija uporabi tudi v 2. in 3. letu in to zgodaj spomladi, ko se vegetacija šele začne in so pleveli vznikli a so zelo majhni.

SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA UPORABO LENTAGRANA

 • Vedno škropiti čim manjše plevele.
 • Zaradi zagotavljanja selektivnosti in učinkovitosti je vedno boljše škropiti v deljenih odmerkih.
 • Izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah.
 • Poraba vode 300-400 l/ha.
 • V času škropljenja naj bo listje kulture suho.
 • Dež, ki pade nekaj ur po škropljenju lahko zmanjša učinkovitost.
 • LENTAGRAN se ne sme mešati s foliarnimi gnojili, močili, pripravki, ki vsebujejo olja in z graminicide.
 • Škropiti, ko je gojena kultura dobro ukoreninjena.