Milbeknock

Akaricid za pečkato sadje, jagode, okrasne rastline in hmelj

Aktivna snov milbemektin 9,3 g/l
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija U34330-37/14/11
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 100 ml, 1 L

NAČIN DELOVANJA
MIKLBEKNOCK je kontaktni in ingestivni akaricid, ki deluje larvicidno, adulticidno ter tudi ovicidno (odrasle samičke prizadete s subletalno količino pripravka ležejo manjše število jajčec, ki so predvsem sterilna). MILBEKNOCK deluje dolgo: 3-4 tedne.

V primerjavi z drugimi akaricidi je verjetnost za nastanek odpornosti pri MILBEKNOCKU majhna, zato je primeren člen vsakega programa varstva pred pršicami.

Za čim boljšo učinkovitost delovanja, je MILBEKNOCK potrebno uporabiti ob pojavu prvih gibljivih stadijev pršic.

MILBEKNOCK je malo nevaren za koristne insekte, zato je idealen akaricid za programe integriranega varstva.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:

  • poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
  • poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
  • poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha.

UPORABA

Kultura Škodljivec Odmerek Čas uporabe
Pečkato sadno drevje Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi). 0,625 L/ha pri porabi vode 500 L na ha na 1 m višine krošnje. V času po cvetenju do fenološke faze, ko plodovi dosežejo 60 % končne velikosti.
Hmelj Navadna pršica (Tetranynchus urticae). 1,5 l/ha ob uporabi največ 3300 l vode na ha. V fenološki fazi, ko je približno 50% cvetov odprtih (BBCH 65) do faze, ko je 50 % kobulov zaprtih (BBCH 85).
Jagoda Navadna pršica (Tetranynchus urticae). 1,25 l/ha ob uporabi 600-800 l vode na ha. V času do fenološke faze
»cvetnega balona«.
Okrasne rastline Navadna pršica (Tetranynchus urticae).
Listne zavrtalke (Liriomyza sp.).
Navadna pršica: 0,05 % koncentracija.
Listne zavrtalke: 0,1 % koncentracija.
Ob prvem pojavu škodljivcev.