Mildicut

Preventivni sistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte in za zatiranje bele rje križnic na hrenu

Aktivna snov ciazofamid 25 g/l
Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija U34330-76/14/10
Proizvajalec ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje 1 L, 10 L

UPORABA IN ODMERKI
Vinska trta: MILDICUT se uporablja kot fungicid s preventivnim in translaminarnim delovanjem na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola). Odmerek se lahko prilagodi razvojnemu stadiju vinske trte in sicer do začetka cvetenja v odmerku 2 L/ha, v času cvetenja 3 L/ha in po cvetenju v odmerku 4 L/ha. Največje število škropljenj v sezoni je 8 krat.

MILDICUT se uporablja preventivno. Polni odmerek (4 l/ha) v vinski trti nudi polno varstvo 10-14 dni v vseh vremenskih razmerah. Pri škropljenju polnega habitusa vinske trte morajo biti odprte vse šobe škropilnice in takrat mora biti odmerek 3,5-4 l/ha. V zgodnejših razvojnih fazah, ko se del šob lahko zapre, so odmerki lahko nižji, a le v skladu z obsegom zaprtih šob.

MILDICUT se lahko uporablja vse od pred cvetenja pa do zapiranja grozdov (BBCH 53-79). Karenca v vinski trti je le 21 dni! Optimalen čas za uporabo Mildicuta (odlično preventivno delovanje, neizpirljivost, sistemičnost, ki zagotavlja varovanje novega prirasta) je v času cvetenja (BBCH 59-71), ko je nevarnost za peronosporo največja. Mildicut je izjemno zanesljiv tudi kasneje za varstvo jagod. Zaradi kratke karence in ker ne pušča nikakršnih madežev na grozdju pa je tudi najbolj pogosto uporabljan fungicid proti peronospori za zadnja škropljenja namiznih sort.

Hren: zatiranje bele rje križnic (Albugo candida) v odmerku 4 L/ha pri uporabi 200 do 400 L vode na ha. Prvič se tretira, ko nastopijo pogoji za okužbo. Časovni interval med tretiranji je 12 do 14 dni. Na istem zemljišču se v eni rastni dobi lahko v hrenu uporablja največ štiri krat.

NAČIN DELOVANJA, PREDNOSTI

  • Edinstven inovativni fungicid, posebno prilagojen za vinsko trto
  • Sistemično delovanje dveh aktivnih snovi (ciazofamid in di Na-fosfonat) varuje novi prirast v času najbujnejše rasti
  • Najboljše in najdaljše preventivno delovanje
  • “Eradikativno” delovanje – uničevanje spor
  • Izjemna zanesljivost v deževnem vremenu. Ker se ciazofamid izjemno močno zalepi na listje, se Mildicut ne izpira tudi ob obilnem deževju (ni potrebno ponovno škropljenje) in varuje trto 12-14 dni
  • Translaminarno premeščanje
  • Odlična zaščita grozdnih jagod
  • Edinstven mehanizem delovanja, minimalno tveganje za odpornost bolezni