Ovitex

Insekticid in akaricid v sadjarstvu, okrasnih rastlinah in vinski trti

Aktivna snov parafinsko olje 817 g/l
Formulacija koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija U34330-273/14/7
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 1 L, 10 L

OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje na vse razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic (odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca). Aktivna snov parafi nsko olje ima fi zikalni način delovanja. Škodljive žuželke in pršice prekrije s tanko prevleko olja, ki je nepropustna za zrak, ter tako onemogoči dostop kisika in posledično povzroči zadušitev.

OVITEX je namenjen zmanjševanju populacije (pričakovana 60-80% učinkovitost) škodljivih žuželk in pršic v razmerah visokega pritiska in za zatiranje (pričakovana 80-100% učinkovitost) v razmerah nizkega pritiska škodljivih organizmov.

OVITEX se lahko uporabi v številnih kulturah: pečkato sadje, koščičasto sadje, lupinarji, vinska trta, oljka, fi ga, kaki, aktinidija, krompir, lesnate okrasne rastline, agrumi, tobak, sadike gozdnega drevja, jagodičevje in drobno sadje (razen jagod).