Proman

Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v krompirju, soji, sončnicah in bobu za semensko proizvodnjo

Aktivna snov: metobromuron 500 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija: U34330-217/14/3
Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje: 1L, 5L

 

LASTNOSTI

PROMAN je št. 1 herbicid v krompirju v EU. Prav tako se je po razširitvi registracije izjemno hitro uveljavil kot vodilni herbicid v soji in sončnicah.

V krompirju, soji in sončnicah je na voljo malo herbicidov, potrebno jih je kombinirati za optimiziranje varstva pred pleveli. PROMAN nedvomno predstavlja najbolj primerno osnovo vsakega programa varstva pred pleveli v krompirju, soji in sončnicah. Kot ključne partnerje priporočamo: CHANON (herbicidni film neodvisen od vremena) in CLOMATE.

Že sam PROMAN ima zelo širok spekter delovanja na enoletni širokolistni in ozkolistni plevel. PROMAN se je v navedenih kulturah uveljavil kot osnovni talni herbicid z najboljšim delovanjem na ambrozijo.

Kot talni herbicidi mora PROMAN imeti na razpolago dovolj vlage, da se aktivira in ustrezno deluje. Posledično je pomembno, da se tla kakovostno pripravijo.

 

KROMPIR

Intenzivni pridelovalci krompirja v zahodni Evropi vsako leto uporabijo 3-4 aktivne snovi za zatiranje plevelov v krompirju, saj le tako lahko uspešno varujejo nasade krompirja pred celotnim spektrom plevelov. PROMAN se je izkazal kot najbolj prilagodljiv in najbolj pogosto uporabljen herbicid v programih varstva krompirja.

Čas uporabe: pred vznikom krompirja oz., če se uporablja sam ali v kombinaciji s partnerji je škropljenje pogojno možno, ko je vzniklo največ 10% krompirja:

 • PROMAN sam (manjša zapleveljenost):
  PROMAN 3 L/ha
 • 2 aktivni snovi:
  PROMAN 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha.

SOJA

Za sojo obstajajo herbicidi za uporabo kasneje po vzniku, vendar le-ti ne odtehtajo prednosti škropljenja takoj po setvi oziroma zgodaj po vzniku:

 • Posevek od samega začetka nima konkurence plevelov. Izključno s škropljenji po vzniku obstaja nevarnost, da se škropljenje zaradi neugodnih vremenskih razmer opravi prepozno, zato učinkovitost ni zadovoljiva, kasnejše intervencije pa niso več možne.
 • Multi Flex Proman High Voltage program je rešitev za večino pomembnega plevela, pogosto niso potrebna korekcijska škropljenja.
 • Lažje korekcije po vzniku. Kasneje po vzniku le mala Prisotnost plevela in je zaradi škropljenja pred vznikom v slabi kondiciji. Zaradi slabše kondicije eventuelno prisotnega plevela je čas, ugoden za uspešno škropljenje, daljši in škropljenje je lažje prilagoditi vremenskim razmeram, odmerki korektivnih herbicidov pa so lahko do 50 % nižji kot je to običajno, navadno zadošča le eno škropljenje za korekcije. Zaradi nižjih odmerkov je izboljšana tudi boljša selektivnost!
 • Čas uporabe: škropljenje opraviti pred vznikom, najboljše do 4 dni po setvi soje:
  • Standardni program 1:
   PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
  • Standardni program 2:
   PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CLOMATE 0,2-0,25 L/ha
  • Soja premium program:
   PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + CLOMATE 0,2 L/ha

OPOZORILO: Na srednje težkih in težkih tleh je selektivnost PROMANA dobra, ne glede na količino padavin. V primeru močnega deževja po škropljenju je dejavnik tveganja za fitotoksičnost povečan na lahkih tleh, ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %). V tleh z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede na vsebnost gline potrebno prilagoditi, kot sledi:

 • <15% gline: ne škropite s PROMANOM
 • 15-25% gline: odmerek PROMANA največ 1,5 L/ha

Za korekcije kasneje po vzniku lahko uporabite specifične foliarne herbicide za travne plevele, za širokolistne plevele pa 1X ali po potrebi 2X herbicid na osnovi bentazona (480 SL) v odmerku 0,5-1,25 L/ha.

SONČNICE

Za sončnice, razen foliarnih graminicidov (npr. FUSILADE MAX), skorajda ni na voljo herbicidov za uporabo kasneje po vzniku, zato je potrebno takoj po setvi uporabiti ustrezne rešitve, da se zagotovi neoviran razvoj posevka od samega začetka.

Multi Flex Proman High Voltage program je prava rešitev za večino pomembnega plevela v sončnicah.

Čas uporabe: škropljenje opraviti pred vznikom, najboljše do 4 dni po setvi soje:

 • Standardni program:
  PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
 • Sončnice premium program:
  PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + herbicid na osnovi pendimetalina ali S-metolaklora

OPOZORILO: Na srednje težkih in težkih tleh je selektivnost PROMANA dobra, ne glede na količino padavin. V primeru močnega deževja po škropljenju je dejavnik tveganja za fitotoksičnost povečan na lahkih tleh, ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %). V tleh z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede na vsebnost gline potrebno prilagoditi, kot sledi:

 • <15% gline: odmerek PROMANA največ 2 L/ha

BOB (semenska pridelava)

Čas uporabe: Škropljenje opraviti pred vznikom: PROMAN 2 L/ha

PROMAN je talni herbicid, zato dodajte HI-WETT, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo. HI-WETT odmerek: 0,2 L/ha.