Teppeki

Sistemični insekticid za zatiranje uši v sadjarstvu, žitaricah, vrtninah, hmelju, cvetličarstvu

Aktivna snov: flonikamid 500 g/kg
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Registracija: U34330-1/15/6
Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 500 g, 2 kg

FLONIKAMID: EDINSTVEN MEHANIZEM DELOVANJA
Pri številnih pomembnih aficidih se vse pogosteje opaža krajše delovanje pa tudi zmanjšanje učinkovitosti. Flonikamid ima edinstven mehanizem delovanja in nima navzkrižne odpornosti z nobenim insekticidom, zato ga je smotrno uporabiti v vseh programih varstva proti ušem in rastlinjakovem ščitkarju.
Flonikamid deluje kontaktno in digestivno. Listne uši prenehajo s hranjenjem najkasneje 1 uro po škropljenju. Zaradi izstradanosti in dehidriranosti poginejo 2-5 dni po škropljenju. Flonikamid se v rastlinah prmešča sistemično akropetalno pa tudi translaminarno. Rastline flonikamid intenzivno vnašajo tako preko listja kot korenin. Veliko insekticidom se za razliko s TEPPEKI-jem unčikovitost hitro zmanjšuje pod vplivom svetlobe in temperature. TEPPEKI je posledično učinkovit v vseh vremenskih pogojih. TEPPEKI ima zelo dolgo delovanje. Navadno tudi v težkih pogojih varuje kulture najmanj 21 dni. V primeru izjemno močnih napadov (npr. intenznivni in stalni napadi populacij uši iz okoliških površin) je delovanje najmanj 14 dni.

TEPPEKI IN KORISTNI INSEKTI
Med aficidi ima Teppeki najbolj ugoden profil vpliva na koristne insekte. Je praktično nenevaren za koristne insekte, predatorje listnih uši in čebele. Teppeki omogoča stalno prisotnost predatorjev, kar pomembno vpliva na dinamiko populacij uši in drugih škodljivcev, je idealno sredstvo tudi v rastlinjakih.

 

UPORABA

JABLANA, HRUŠKA
Zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in zelene jablanove uši (Aphis pomi) ter na hruškah za zatiranje mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri) v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši, oziroma ko je dosežen prag škodljivosti. Najboljša je uporaba pred cvetenjem, celo, če uši še niso prisotne oz. prag škodljivosti ni presežen, saj TEPPEKI deluje dolgo in zavaruje nasade v fazi cvetenja, ko se ne more uporabljati insekticidov. Škropljenje s TEPPEKI-jem pred cvetenjem olajša varstvo pred ušmi tudi kasneje v sezoni, saj se potencial prerazmnožitev bistveno zmanjša. Sredstvo se lahko v eni rastni dobi uporabi največ trikrat, v razmaku 21 dni. Med drugim in tretjim tretiranjem s sredstvom TEPPEKI, je zaradi nevarnosti razvoja rezistence potrebno uporabiti sredstvo z drugačnim načinom delovanja.

 

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE, SLIVE, ČEŠNJE

Za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae), črne češnjeve uši (Myzus cerasi) in drugih vrst listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši, oziroma ko je dosežen prag škodljivosti, zaradi dolgega delovanja je najboljša uporaba pred cvetenjem, da se nasad zaščiti v času cvetenja, ko ni možno uporabiti insekticidov.

 

HMELJ

Zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v odmerku 0,18 kg/ha pri običajni porabi vode (od 300 do 400 L vode na meter višine hmelja). Sredstvo se lahko v eni rastni sezoni na hmelju uporabi največ dvakrat, v razmaku 21 dni.

 

KUMARE, BUČKE, BUČE, OLJNE BUČE, DINJE, LUBENICE, PAPRIKA, NAVADNI GRAH

Zatiranje listnih uši (Aphididae) na prostem in v zaprtih prostorih, v odmerku 0,1 kg/ha (v papriki 0,12 kg/ha, v navadnem grahu 0,14 kg/ha) pri porabi vode 400 do 1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je presežen prag škodljivosti.

 

PŠENICA, RŽ, TRITIKALA, OVES, JEČMEN

  • v pšenici, rži in tritikali za zatiranje listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši. Sredstvo se lahko v pšenici, rži in tritikali v eni rastni dobi uporabi največ dvakrat v razmaku 21 dni.
  • v ječmenu in ovsu za zatiranje listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. Tretiranje se opravi ob pojavu uši. Sredstvo se lahko v ječmenu in ovsu v eni rastni dobi uporabi največ enkrat.
  • v ječmenu za zatiranje listnih uši prenašalcev virusov, ki povzročajo virusna obolenja na ječmenu v odmerku 0,14 kg/ha. Tretiranje se opravi v jesenskem času, ob pojavu uši. Sredstvo se lahko v ječmenu v eni rastni dobi uporabi največ enkrat.

 

KROMPIR

Za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,16 kg/ha. Tretiranje se opravi ob pojavu uši. V krompirju se lahko uporabi največ enkrat v sezoni. Tretiranje se lahko opravi od faze tvorbe listov iz gomoljev: prvi listi se začenjajo razgrinjati/prvi list iz glavnega stebla je razgrnjen (> 4 cm) (BBCH 10/11), do faze pojava socvetja: vidni prvi posamezni popki (1-2 mm) prvega socvetja (glavno steblo) (BBCH 51), vendar najpozneje do 70 dni pred spravilom pridelka.

 

OKRASNE RASTLINE

TEPPEKI se uporablja za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) ter drugih sesajočih žuželk na eno in dvoletnem cvetju ter v drevesnicah okrasnega drevja, grmičevja, sadnega drevja in jagodičevja.

TEPPEKI-ju se poveča učinkovitost in še posebno zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem močila HI-WETT:

  • Pri porabi vode do 250 L/ha dodati 0,1 L/ha
  • Pri porabi vode 250-500 L/ha dodati 0,15 L/ha
  • Pri porabi vode več kot 500 L/ha dodati 0,2 L/ha