Teppeki

Insekticid, ki deluje kot inhibitor prehranjevanja in ima sistemično delovanje

Aktivna snov flonikamid 500 g/kg
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija U34330-1/15/6
Proizvajalec ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje 500 g, 2 kg

FLONIKAMID: EDINSTVEN MEHANIZEM DELOVANJA
Pri številnih pomembnih aficidih se vse pogosteje opaža krajše delovanje pa tudi zmanjšanje učinkovitosti. Flonikamid ima edinstven mehanizem delovanja in nima navzkrižne odpornosti z nobenim insekticidom, zato ga je smotrno uporabiti v vseh programih varstva proti ušem in rastlinjakovem ščitkarju.
Flonikamid deluje kontaktno in digestivno. Listne uši prenehajo s hranjenjem najkasneje 1 uro po škropljenju. Zaradi izstradanosti in dehidriranosti poginejo 2-5 dni po škropljenju. Flonikamid se v rastlinah prmešča sistemično akropetalno pa tudi translaminarno. Rastline flonikamid intenzivno vnašajo tako preko listja kot korenin. Veliko insekticidom se za razliko s TEPPEKI-jem unčikovitost hitro zmanjšuje pod vplivom svetlobe in temperature. TEPPEKI je posledično učinkovit v vseh vremenskih pogojih. TEPPEKI ima zelo dolgo delovanje. Navadno tudi v težkih pogojih varuje kulture najmanj 21 dni. V primeru izjemno močnih napadov (npr. intenznivni in stalni napadi populacij uši iz okoliških površin) je delovanje najmanj 14 dni.

TEPPEKI IN KORISTNI INSEKTI
Med aficidi ima Teppeki najbolj ugoden profil vpliva na koristne insekte. Je praktično nenevaren za koristne insekte, predatorje listnih uši in čebele. Teppeki omogoča stalno prisotnost predatorjev, kar pomembno vpliva na dinamiko populacij uši in drugih škodljivcev, je idealno sredstvo tudi v rastlinjakih.

UPORABA

JABLANA, HRUŠKA
Zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in zelene jablanove uši (Aphis pomi) ter na hruškah za zatiranje mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri) v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši, oziroma ko je dosežen prag škodljivosti. Najboljša je uporaba pred cvetenjem, celo, če uši še niso prisotne oz. prag škodljivosti ni presežen, saj TEPPEKI deluje dolgo in zavaruje nasade v fazi cvetenja, ko se ne more uporabljati insekticidov. Škropljenje s TEPPEKI-jem pred cvetenjem olajša varstvo pred ušmi tudi kasneje v sezoni, saj se potencial prerazmnožitev bistveno zmanjša. Sredstvo se lahko v eni rastni dobi uporabi največ trikrat, v razmaku 21 dni. Med drugim in tretjim tretiranjem s sredstvom TEPPEKI, je zaradi nevarnosti razvoja rezistence potrebno uporabiti sredstvo z drugačnim načinom delovanja.

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE, SLIVE, ČEŠNJE
Za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae), črne češnjeve uši (Myzus cerasi) in drugih vrst listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma ko je dosežen prag škodljivosti, zaradi dolgega delovanja je najboljša uporaba pred cvetenjem, da se nasad zaščiti v času cvetenja, ko ni možno uporabiti insekticidov.

HMELJ
Zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v odmerku 0,18 kg/ha pri običajni porabi vode (od 300 do 400 L vode na meter višine hmelja). Sredstvo se lahko v eni rastni sezoni na hmelju uporabi največ dvakrat, v razmaku 21 dni.

KUMARE, BUČKE,BUČE, OLJNE BUČE, DINJE, LUBENICE, PAPRIKA, NAVADNI GRAH
Zatiranje listnih uši (Aphididae) na prostem in v zaprtih prostorih, v odmerku 0,1 kg/ha (v papriki 0,12 kg/ha, v navadnem grahu 0,14 kg/ha) pri porabi vode 400 do 1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je presežen prag škodljivosti.

PŠENICA, RŽ, TRITIKALA, OVES, JEČMEN
Zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag škodljivosti. V ječmenu se priporoča uporaba tudi jeseni proti ušem prenašalkam BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus) virusa. Sredstvo se lahko v eni rastni dobi uporabi največ dvakrat (razen v ovsu in ječmenu enkrat), v razmaku 21 dni.

KROMPIR
Zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,16 kg/ha pri porabi vode od 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši, oziroma ko je dosežen prag škodljivosti. Sredstvo se lahko na krompirju uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni, v razmaku 21 dni.

OKRASNE RASTLINE
Za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja(Trialeurodes vaporariorum) ter drugih sesajočih žuželk:

 • na enoletnicah, vzgojenih iz semena (Begonia sp., Impatiens sp., Lobularia sp., Salvia sp., Tagetes sp. in drugih) in potaknjencev (Pelargonium sp., Chrysanthemum sp., Calibrachoa sp., Petunia sp., Portulaca sp., Verbena sp. in drugih), dvoletnicah (Bellis sp., Viola sp., Pericallis sp., Primula sp. in drugih), lončnicah (Cyclamen sp., Euphorbia sp., Gerbera sp. in drugih), trajnicah ter drugih okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih v odmerku 1,4 g na 10L vode oziroma v 0,014 % koncentraciji ob porabi vode do največ 1000 L/ha.
 • v drevesnicah na sadikah okrasnega drevja in grmičevja, sadnega drevja in jagodičevja na prostem v odmerku 0,14 kg/ha.

PREDNOSTI

 • Zelo mala strupenost
 • Ni nevarnosti za onesnaženje podtalnice
 • Ne predstavlja tveganja za vodne organizme, ribe, ptice in čebele
 • Praktično nenevaren za koristne insekte
 • Nima navzkrižne odpornosti z nobenim insekticidom
 • Nepogrešljiv v programih integriranega varstva
 • Zatira izjemno širok spekter uši, odlično delovanje na rastlinjakovega ščitkarja
 • Polna učinkovitost neodvisno od vremenskih razmer

TEPPEKI-ju se poveča učinkovitost in še posebno zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem močila HI-WETT:

 • Pri porabi vode do 250 l/ha dodati 0,1 l/ha
 • Pri porabi vode 250-500 l/ha dodati 0,15 l/ha
 • Pri porabi vode več kot 500 l/ha dodati 0,2 l/ha