Valis F

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Aktivna snov valifenalat 6 % + folpet 48 %
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija U34330-214/14/11
Proizvajalec Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje 200 g, 1 kg, 5 kg

UPORABA
Odmerek je do 2 kg/ha. Prvič se lahko tretira, ko se pojavi nevarnost okužbe s peronosporo, vendar ne pred razvojno fazo 5 listov (BBCH15). Na istem zemljišču se lahko tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Aktivna snov valifenalat pripada skupini amidov karboksilnih kislin. Zaradi istega načina delovanja na glivo povzročiteljico peronospore vinske trte, obstaja možnost razvoja navzkrižne rezistence med pripravki na osnovi aktivnih snovi mandipropamid, dimetomorf, iprovalikarb in valifenalat. Iz tega razloga skupno število tretiranj s pripravki na osnovi naštetih aktivnih snovi ne sme preseči tri na isti površini v eni rastni dobi.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:

  • poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
  • poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
  • poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

VINE PRO – valifenalat (ACTIN Power)
VALIS F poleg znane izredno pomembne preventivne aktivne snovi folpet vsebuje valifenalat. Deluje preventivno, kurativno in anti sporulantno. Valifenalat pripada izjemno pomembni skupini amidov karboksilnih kislin, vendar se zaradi nekaterih lastnosti bistveno razlikuje od vseh aktivnih snovi v skupini.

SISTEMIČNOST
Za razliko od drugih amidov karboksilnih kislin je valifenalat zmerno sistemičen (difuzija preko ksilema), kar mu ob dobri penetrativnosti omogoča izjemno enakomerno razporeditev znotraj rastlinskega tkiva ter posledično odlično varovanje rastlin v vseh vremenskih pogojih ter v vseh razvojnih fazah.

KURATIVNOST
Valifenalat ima za razliko od drugih fungicidov iz iste skupine tudi kurativno delovanje (1 dan), kar je izjemno pomembno za boljše varstvo v situacijah večjih izpostavljenosti peronospori.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito povečuje izraženost gena PR-1, ki vpliva na sposobnost rastlin, da se same spopadajo z zunanjimi vplivi bolezni. Vizualno se to pogosto opazi z intenzivnejšo obarvanostjo listja, je pa ta lastnost tudi eden od ključnih činiteljev odličnih razultatov v preizkušanjih v primerjavi z drugimi fungicidi.