Videryo F

Preventivni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte

Aktivna snov: ciazofamid 40 g/L, folpet 400 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija: U34330-133/13/5
Proizvajalec: ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje: 500 mL,1 L, 5 L

 

LASTNOSTI

VIDERYO F je edinstvena kombinacija dveh aktivnih snovi (ciazofamid in folpet), ki je izredno robustna v vseh pogojih, je odličen antisporulant, difundira znotraj tkiv in ima tudi retroaktivno delovanje (kurativa 12-24 ur).

Kombinacija ciazofamida in folpeta je odlična kombinacija za sporocidno delovanje. Folpet je znan preventivni fungicid z dobrim sporocidnim delovanjem. Vendar je šele v kombinaciji s ciazofamidom zares dovolj učinkovit za zaustavljanje sporulacije.

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom veliko boljše oprijema listne površine kot v drugih pripravkih. Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju.

VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen.

VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S ciazofamidom in folpetom je zagotavljeno dolgo varovanje celotne mase lista, zunaj in znotraj. zaradi tega je v enem letu dovoljeno 6 škropljenj s fungicidom VIDERYO F.

 

UPORABA

VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. Uporablja se na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku do 2,5 L/ha. Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih 5 listov (BBCH 15), do faze mehčanja jagod (BBCH 85). Časovni interval med tretiranji je navadno 10 do 12 dni in ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi največ 6 krat.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je fungicidu VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYA F s kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo:

  • VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

 

HI-WETT
VIDERYU F se poveča učinkovitost in še posebno zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem močila HI-WETT:

  • poraba vode do 250 l/ha 0,1 L/ha
  • poraba vode 250-500 l/ha 0,15 L/ha
  • poraba vode nad 500 l/ha 0,2 L/ha

 

PREDNOSTI

  • Zelo majhna verjetnost za nastanek odpornosti.
  • Deluje preventivno na kalitev spor in tudi sporocidno.
  • Visoka učinkovitost na peronosporo, stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen.
  • Visoka prilagodljivost v času uporabe in kombiniranju z drugimi FFS.
  • Dobra odpornost na izpiranje z dežjem.
  • Praktična tekoča formulacija.