Zenby

Fungicid za zatiranje sive plesni

Aktivna snov izofetamid 400 g/l
Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija U34330-9/16/7
Proizvajalec ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje 1 L, 5 L

LASTNOSTI
Zenby pripada podskupini SDHI fungicidov. Deluje tudi na soje sive plesni, ki so odporni na druge SDHI fungicide. SDHI fungicidi imajo v delu molekule pomembnem za vezavo na SDH encim togo vezno skupino, ki onemogoča učinkovito povezovanje fungicidne molekulre z SDH encimom rezistentnih sojev sive plesni. Za razliko od drugih SDHI fungicidov ima izofetamid na tem mestu fleksibilno vezno skupino, ki se lahko pravilno povezuje z SDH encimom tudi pri rezistentnih sojih sive plesni. To je eden glavnih razlogov, da ZENBY kaže boljšo učinkovitost na sivo plesen kot drugi SDHI fungicidi.

ZENBY kaže 36 ur kurativnega delovanja na sivo plesen. Zaradi zanesljivosti pri zatiranju sive plesni se kljub temu priporoča izključno preventivna uporaba kakor je to primer tudi z drugimi botriticidi. ZENBY ima zelo dolgo preventivno delovanje: do 4 tedne dobro varuje grozdne jagode

VINSKA TRTA
ZENBY uporabite enkrat v sezoni (izjemoma 2 krat, kadar je potrebno škropljenje proti sivi plesni najmanj 3 krat v sezoni). ZENBY se lahko uporabi vse od cvetenja pa do pred trgatve, odvisno od karence. Pri škropljenju celotnega habitusa trte je odmerek 1,5 L/ha, pri škropljenju v cono grozdja pa je odmerek lahko 0,8-1 L/ha. Navedeni odmerki odlično zatirajo tudi oidij vinske trte. Zato kadar se škropi z Zenby-jem ni potrebno uporabljati specifičnih fungicidov proti oidiju, smiselen je le dodatek žvepla

KOŠČIČASTO SADNO DREVJE (češnje, višnje, marelice, slive, breskve in nektarine)
Zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa) v odmerku 0,9 L/ha pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se v času cvetenja (BBCH 57-69).

SOLATA na prostem in v zaščitenih prostorih
Zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 400-800 L/ha. Tretira se v razvojni fazi od drugega lista dalje (BBCH 12-26).
Pri uporabi na prostem je dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Pri uporabi v zaščitenih prostorih je dovoljeno največ eno tretiranje v enem rastnem ciklu, pri čemer so v istem zaščitenem prostoru dovoljeni največ 3 rastni cikli v obdobju 12 mesecev.

OLJNA OGRŠČICA
Zatitranje bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 0,8 L/ha pri porabi vode 300 L/ha. Tretira se v razvojni fazi polnega cvetenja (BBCH 60-65).
Dovoljeno je največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni.

JAGODE na prostem in v zaščitenih prostorih
Škropiti po preventivnem programu. Lahko se uporabi od odpiranja prvih cvetov (BBCH 60) pa vse do glavnega obiranja (BBCH 87). ZENBY uporabite enkrat v sezoni (izjemoma 2 krat, kadar je potrebno škropljenje proti sivi plesni najmanj 3 krat v sezoni). ZENBY v primerjavi z drugimi botriticidi kaže zelo dobro delovanje, zato je priporočljivo, da se uporabi že na samem začetku programa varstva proti sivi plesni, kar je osnova za lažje obvladovanje bolezni kasneje. Odmerek v jagodah: 1,2 L/ha.
ZENBY na pušča nobenih madežev na plodovih, prav tako ne vpliva na spremembo obarvanosti plodov, kar je pogosto pri nekaterih drugih pripravkih.

ŠPINAČA, BLITVA in TOLŠČAK (portulak) na prostem in v zaščitenih prostorih
Zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 400-800 L/ha. Tretira se v razvojni fazi od drugega lista dalje (BBCH 12-26).
Pri uporabi na prostem je dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Pri uporabi v zaščitenih prostorih je dovoljeno največ eno tretiranje v enem rastnem ciklu, pri čemer so v istem zaščitenem prostoru dovoljeni največ 3 rastni cikli v obdobju 12 mesecev.

ŠPINAČA na prostem in v zaščitenih prostorih
Zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 400-800 L/ha. Tretira se v razvojni fazi od drugega lista dalje (BBCH 12-26).
Pri uporabi na prostem je dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Pri uporabi v zaščitenih prostorih je dovoljeno največ eno tretiranje v enem rastnem ciklu, pri čemer so v istem zaščitenem prostoru dovoljeni največ 3 rastni cikli v obdobju 12 mesecev.

MANJŠE UPORABE: mak, lan, gorjušica in riček
Zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 0,8 L/ha pri porabi vode 300 L/ha. Tretira se v razvojni fazi polnega cvetenja (BBCH 60-65). Dovoljeno je največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni.

KARENCA: vinska trta, solata, špinača in zelišča 21 dni, jagode 1 dan, za koščičasto sadno drevje in oljno ogrščico je zagotovljena s časom uporabe