V letošnji sezoni ponujamo baker visoke kakovosti.

Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 μm in v primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino delcev. Baker v Kocidu 2000 je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Posledično so polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 bistveno manjši, kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša.
Kocide 2000 je okoljsko najbolj primeren bakreni pripravek, saj so za primerljivo delovanje z drugimi bakrenimi pripravki potrebne najmanjše količine bakra na hektar.