VINTEC – registracija za vinograde in trsnice!

Trichoderma atroviride SC 1 – ko narava sama pokaže pot

Vintec je pripravek na osnovi edinstvenega seva glive Trichoderma atroviride SC 1, ki je edina gliva iz rodu Trichoderma v naravi prisotna na lesu, ne pa kot ostale glive tega rodu, katerih poreklo so tla. To je razlog, da ima Vintec izjemno sposobnost hitre kolonizacije lesnega tkiva vinske trte, s tem pa danes predstavlja najbolj učinkovito in zanesljivo sredstvo, ki na naravni način ovira razvoj gliv povzročiteljic kapi vinske trte. Vintec se lahko uporablja tudi v ekološki in organski pridelavi.