Kocide 2000

Kontaktni in preventivni fungicid in baktericid na osnovi bakra