Difcor 250 EC

Fungicid s sistemičnim in kurativnim delovanjem