Shirlan 500 SC

Fungicid za zatiranje krompirjeve plesni