Proman

Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela v krompirju

Go to Top