Beloukha

Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za sušenje krompirjeve cime, za zatiranje plevela in stranskih poganjkov v vinski trti in za zatiranje stranskih poganjkov v hmelju.