Beloukha

Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za sušenje krompirjeve cime ter v vinski trti za zatiranje enoletnega travnega in širokolistnega plevela in mladic, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte