Pomax

Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in hrušk z dolgim rezidualnim delovanjem