Valis M

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti krompirjevi plesni

Valis F

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Go to Top