Moxa

Regulator rasti, ki zmanjša višino in preprečuje poleganje žita in travinja

Savvy

Selektivni sulfonilsečninski herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu

Go to Top