Difol

Fungicid s sistemičnim/kurativnim in kontaktnim delovanjem za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa.

Valis F

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Go to Top