Mildicut

Preventivni sistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte in za zatiranje bele rje križnic na hrenu

Go to Top