Chanon

CHANON je kontaktni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v krompirju, sončnicah, čičeriki, fižolu, grahu in leči.

Chikara 25 WG

Sulfonilsečninski herbicid s talnim in foliarnim delovanjem za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih in ozkolistnih plevelov v vinski trti.

Go to Top