Stampa

Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in hrušk z dolgim rezidualnim delovanjem

Difol

Fungicid s sistemičnim/kurativnim in kontaktnim delovanjem za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa.

Vintec

Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte)

Go to Top