Vintec

Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte)

Valis M

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti krompirjevi plesni

Valis F

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Sirena

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice

Go to Top