Moxa

Regulator rasti, ki zmanjša višino in preprečujepoleg anje žita in travinja

Hi-Wett

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za vse kulture ter za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

Sirena

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice

Savvy

Selektivni sulfonilsečninski herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu

Go to Top