Hi-Wett

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za vse kulture ter za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

Vintec

Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte)

Valis F

Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte

Mildicut

Preventivni sistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte in za zatiranje bele rje križnic na hrenu

Cymbal

Lokalno sistemični in translaminarni fungicid s kurativnim delovanjem proti krompirjevi plesni in peronospori vinske trte

Go to Top